Perşembe, Aralık 8, 2022
Ana Sayfa Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler standart koşullarda yapılan gözlem yada görüşme anlamını taşır. Psikolojik test bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları v.b. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle psikolojik test, temel olarak bir davranış kalıbının nesnel ve standart şekilde ölçümüdür. (Anastasi 1990)

WISC-R, David Wechsler tarafından geliştirilmiş bir zeka testidir. 6 ile 16 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin zekâ ölçümünde kullanılan en güvenilir testlerden biridir. Testte verilen maddeler ve yönergeler bu yaş aralığındaki çocukların anlayabileceği ve ilgi duyacağı şekilde...
Beck umutsuzluk ölçeği nasıl yapılır? Beck umutsuzluk ölçeği puanlaması nasıl yapılır? Sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Aaron T. Beck, ergen ve yetişkinlerdeki umutsuzluk düzeyini ölçmek amacıyla 1974 yılında ‘Umutsuzluk Ölçeği’ ni geliştirmiştir. Bireylerin kendi kendilerini...
Maudsley Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği Nedir? Maudsley Obsesif Kompulsif Belirti Ölçeği, bireylerdeki obsesyonları ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testteki yüksek puanlı sonuçlar çoğunlukla obsesyon hastalığını gösterirken bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Bu...
SCL-90-R Testi Nedir? SCL-R-90 testi nedir? ve SCL-90-R testi puanlaması nasıl yapılır? Sorularının cevapları yazımızda. Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek sorunlar vardır. Lütfen her birini dikkatlice okunuzun ve bugün de dâhil olmak üzere son...

Recent Posts