Psikoloji

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, kelime anlamıyla ‘zihin (psycho) bilim (logia)’ anlamına gelmektedir. Genel hedefleri organizmaların davranışlarını tanımlamak, davranışları açıklamak, belli şartlar altında organizmaların davranışlarını önceden tahmin etmek ve bu davranışları kontrol etmektir. Aynı zamanda psikoloji gözle görülemeyen kavramları, hayal etmek, hissetmek, öğrenmek gibi zihinsel süreçleri de kapsar.

Psikoloji, bilimsel metotları kullanarak veriler toplar, teoriler üretir ve bu teoriler temelinde test edilebilen hipotezler oluşturup bunları kontrol eder. Çağdaş psikoloji, uygulamalı ve deneysel birçok alt alandan oluşmaktadır. Bunlar: eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, endüstriyel, klinik, fizyolojik, sosyal, deneysel, nöropsikoloji, psikometrik , kişilik psikolojisi, sağlık psikolojisi, trafik psikolojisi, adli, spor psikolojisi, din psikolojisi vb. Gelişim psikolojisi, insan gelişim ve değişiminin bütün evrelerini fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal bütün yönleriyle inceler ve değerlendirmeler yapar. Çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi vb. gibi alt alanları vardır.

Fizyolojik, insan davranışlarının, düşüncelerinin ve duygularının biyolojik temellerini araştırır. Alt alan olarak nöropsikoloji, biyolojik ve davranışsal genetik sayılabilir. Nöropsikologlar beyin ve sinir sistemini; biyolojik psikologlar vücudumuzun biyokimyasını, hormonları ve beyni veya ruh halini etkileyen ilaçları; davranışsal genetikçiler normal veya anormal davranışların üzerindeki kalıtımsal etkileri inceler.
Deneysel, öğrenme, hafıza, algı, düşünme, motivasyon ve duygular gibi psikolojik süreçler hakkında araştırmalar yapar. Alt alanlarından biri olan psikometrik, diğer alanlarının kullanabileceği ölçüm araçları ve testler oluşturur.

Kişilik psikolojisi, sosyallik, dürüstlük, duygusal istikrar, özgüven, uysallık ve yeni deneyimlere açıklık gibi birçok kişilik özelliğinin bireyler arasındaki farklılığını inceler.
Klinik, psikolojik bozuklukların teşhisi, sebepleri ve tedavisinden sorumlu bir alandır. Günlük problemler, önemli kararlar vermede zorluk çekme, sıkıntılı ilişkiler vb. konularla genel olarak psikolojik danışmanlar ilgilenirler.

Sosyal psikoloji, toplumsal durumların insan üzerindeki etkisi, insanların sosyal ortamlardaki davranışları ve kişiler arası etkileşimi inceleyen bilim dalıdır.
Endüstriyel psikoloji, psikolojinin ilkelerini çalışma alanlarına uygular. Personel seçimi ve eğitimi, çalışma koşullarını ve verimliliği geliştirme üzerine çalışır.

Psikolojinin Alt Alanları

Sosyal Psikoloji